OKARINE IZ PROIZVODNJE ETNO-MUZIČKIH INSTRUMENATA FRULA.INFO

Piše: Dragan Jovanović - vlasnik proizvodnje

 

OKARINE iz naše proizvodnje su ručno rađeni etno-muzički instrumenti. Imaju izuzetno dobar kvalitet i rađene su sa strpljenjem i pažnjom. Izgled je pomalo rustičan-etno, jer je sve rađeno ručno.

 

Okarine se u našoj proizvodnji tri puta štimuju. Prvo u globalnom formiranju insturmenta, zatim neposredno pre pečenja i na kraju posle pečenja. Iz tog razloga naše okarine su neuporedivo bolje od fabrički pravljenih okarina koje su štancovane po raznim svetskim fabrikama, dok su naše okarine ručni rad, i to ručni rad u Srbiji. To je još jedan razlog da se opredelite za kupovinu nekih od naših okarina. Na fotografijama u prilogu, imate prikazane neke od faza izrade okarina u našoj radionici.

 

Okarine koje se prave u Srbiji i generalno gde se prave pomalo na Balkanu imaju najviše 17-18 tonova koje mogu da odsviraju. Okarine iz naše proizvodnje imaju barem 20 tonova i u određenom jednom tonalitetu mogu najbolje da sviraju. Ponekad naše okarine imaju i širi opseg tonova i mogućnost sviranja iz više tonaliteta, pa su u tom smislu u višoj kategoriji insturmenta. Takve okarine preporučujemo da kupi profesionalni muzičar, koji će se pozabaviti da otkrije sve tonove koje ona može da odsvira, mada naravno i amateri mogu da je kupe, jer će time rešiti pitanje instrumenta za sva vremena.

 

Na jednak hvat na okarini se snažnijim ili slabijim uduvavanjem vazduha mogu dobiti različiti tonaliteti. Okarina se generalno izrađuje da se optimalno svira optimalnom snagom u jednom tonalitetu, ali osobe sa većim kapacitetom pluća ili boljim duvačkim sposobnostima, mogu iz nje dobiti još neke tonalitete ukoliko je sama okarina nakon pečenja u peći i naknadnog finalnog štimovanja, sama po sebi ispala instrument sa takvim visokim mogućnostima. Znači u prodaji imamo dva nivoa okarina: 1) Sa užim opsegom tonova i 2) Sa širim opsegom tonova.

 

Materijal: terakota

Nakon pečenja, okarine farbamo u crnu ili crvenu boju. 

PROCES IZRADE OKARINA u našoj proizvodnji

okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info
okarina, okarine, izrada okarina, okarina srbija, okarine srbija, okarina novi sad, okarine novi sad, okarine frula info, frula info okarine, glina, terakota, porcelan, instrumenti, etno muzika, etno muzički instrument etno muzički instrumenti, frula info