Muška šumadijska nošnja, kompletna, uključujući i opanke je 30.000 dinara. (250 eura)

 

Ukoliko se kupuju pojedinačni delovi nošnje, cene su:

 

1. Šajkača (š-5-w) - 1.800 dinara (15 eura)

2. Košulja (kmš-30-w) - 6.000 dinara (50 eura)

3. Jelek (jmš-75-w) - 12.000 dinara (100 eura)

4. Tkanica (tmš-15-w) - 3.000 dinara (25 eura)

5. Pantalone (pmš-30-w) – 7.200 dinara (60 eura)

6. Čarape (čmš-20-w) - 4.200 dinara (35 eura)

7. Opanci (opš-23-w) – 4.800,00 dinara (40 eura)

 

Ženska šumadijska nošnja, kompletna, uključujući i opanke je 36.000 dinara. (300 eura)

 

Ukoliko se kupuju pojedinačni delovi nošnje, cene su:

 

1. Košulja (kžš-30-w) - 6.000 dinara (50 eura)

2. Jelek (jžš-80-w) - 14.400 dinara (120 eura)

3. Tkanica (tžš-10-w) - 3.000 dinara (25 eura)

4. Suknja (sžš-65-w) - 10.800 dinara (90 eura)

5. Kecelja (kžš-35-w) - 6.600 dinara (55 eura)

6. Čarape (čžš-20-w) - 4.200 dinara (35 eura)

7. Opanci (opžš-23-w) - 4.800 dinara (40 eura)

 

S poštovanjem,

Dragan Jovanović

vlasnik "FRULA.INFO"

proizvodnja etno muzičkih instrumenata

Vase Pelagića 3/9

21000 Novi Sad

SRBIJA

Tel: +381 21 651 83 01

Mob: +381 64 146 46 36

E-mail: dragan.novisad@gmail.com

Instagram: @frula.info

www.frula.info

www.gusle.info

www.etnopokloni.com