Analiza frekvencijskog spektra glave dvodelne C frule - Analizu izvršili: Krstić V. Sonja, Profesor,VŠER, Drinčić G. Dragan, Profesor,VŠER, i Milošević B. Mirko, Saradnik,VŠER
Sadržaj — U radu je prezentovana uporedna analiza rezultata merenja dobijenih proučavanjem frekvencijskog spektra odsviranih tonova na dvodelnoj C fruli i frekvencijskog spektra odsviranih tonova na samoj glavi dvodelne C frule.

Za potrebe eksperimenta korišćena je dvodelna C frula izrađena od drenovog drveta, unutrašnjeg prečnika Φ = 13 mm.

Za potrebe merenja su prvo na celoj fruli odsvirani tonovi osnovne i jedne preduvane oktave velikim nivoom dinamike i pojedinačnim trajanjem tonova oko 2 sekunde.

Zatim su na glavi frule odsvirani ton g3 i ton g4 u preduvanoj oktavi. Svaki ton je posebno analiziran.

Rezultati su pokazali da frekvencijski spektar tonova odsviranih na glavi dvodelne frule ima izraženije harmonije nego frekvencijski spektar istog tona odsviranog na celoj dvodelnoj fruli...
Analiza frekvencijskog spektra C frule.p
Adobe Acrobat Document [873.9 KB]
Download

Radio S - Mali Marko i frula

www.frula.info - on Facebook
QR Code naseg websajta www.frula.info
QR Code naseg websajta www.frula.info
Frula - G - u ekskluzivnoj kutiji obloženoj plišom
Frula - F - u ekskluzivnoj drvenoj kutiji
Frula - C - drvo sljiva - sa metalnim prstenovima
Frula - unutrašnjost - metalna cev
Frula - D - dvodelna, obložena celuloidom - sa metalnim bridom
Frula - C - profesionalna - dvobojna
Frula - D - dvodelna u ruci
Frula - D - dvodelna u standardnom polozaju
Frula - D -  jednodelna presvucena celuloidom
Frula - D - profesionalna - Foto 1
Frula - D - profesionalna - Foto 2
Frula - D - profesionalna - Foto 3
Frula - D - dvodelna - foto 1
Frule - razne - www.frula.info
Frula - D dvodelna - kada se izvuce malo
Frula - D - jeftinija
Frula - Sava Jeremić - identična kopija - E tonalitet
Frula - D jednodelna - farbana u crno sa 3 metalna prstena
Frula - C dvodelna, delimicno presvucena
Frula - Sava Jeremić - identična kopija štima - "visoko E"
Frula - Sava Jeremić - identična kopija štima - "visoko E" - u ruci
Dvojnice - okovan nausnik - majstorski rad