Analiza frekvencijskog spektra glave dvodelne C frule - Analizu izvršili: Krstić V. Sonja, Profesor,VŠER, Drinčić G. Dragan, Profesor,VŠER, i Milošević B. Mirko, Saradnik,VŠER
Sadržaj — U radu je prezentovana uporedna analiza rezultata merenja dobijenih proučavanjem frekvencijskog spektra odsviranih tonova na dvodelnoj C fruli i frekvencijskog spektra odsviranih tonova na samoj glavi dvodelne C frule.

Za potrebe eksperimenta korišćena je dvodelna C frula izrađena od drenovog drveta, unutrašnjeg prečnika Φ = 13 mm.

Za potrebe merenja su prvo na celoj fruli odsvirani tonovi osnovne i jedne preduvane oktave velikim nivoom dinamike i pojedinačnim trajanjem tonova oko 2 sekunde.

Zatim su na glavi frule odsvirani ton g3 i ton g4 u preduvanoj oktavi. Svaki ton je posebno analiziran.

Rezultati su pokazali da frekvencijski spektar tonova odsviranih na glavi dvodelne frule ima izraženije harmonije nego frekvencijski spektar istog tona odsviranog na celoj dvodelnoj fruli...
Analiza frekvencijskog spektra C frule.p
Adobe Acrobat Document [873.9 KB]
Download

GREETINGS video, for our English speaking buyers:

  NEW - Frula Art - NEW

        Beaver/Dabar :o)

   NEW IN OUR OFFER:

SNARE DRUMS "ANTIKO" Handmade & Handcarved

www.frula.info - on Facebook
Svakog prvog vikenda u mesecu Dragan dolazi u Beč
QR Code of www.frula.info
QR Code of www.frula.info
Frula - G - u ekskluzivnoj kutiji obloženoj plišom
Frula - F - u ekskluzivnoj drvenoj kutiji
Frula - C - drvo sljiva - sa metalnim prstenovima
Frula - D - dvodelna, obložena celuloidom - sa metalnim bridom
Frula - unutrašnjost - metalna cev
Frula - D -  jednodelna presvucena celuloidom
Frula - D - dvodelna u standardnom polozaju
Frula - D - dvodelna - foto 1
Frula - D - dvodelna u ruci
Frula - D dvodelna - kada se izvuce malo
Frula - C - profesionalna - dvobojna
Frule - razne - www.frula.info
Frula - Sava Jeremić - identična kopija - E tonalitet
Frula - D - jeftinija
Frula - C dvodelna, delimicno presvucena
Dvojnice - okovan nausnik - majstorski rad
Frula - Sava Jeremić - identična kopija štima - "visoko E" - u ruci
Frula - Sava Jeremić - identična kopija štima - "visoko E"
Frula - D jednodelna - farbana u crno sa 3 metalna prstena
Frula - D - profesionalna - Foto 2
Frula - D - profesionalna - Foto 3
Frula - D - profesionalna - Foto 1
Pročitajte članak o Draganu Jovanoviću u "GLASU GUSALA". Broj 4, za April 2015, je već u prodaji!
Our bagpipe production / Naša proizvodnja gajdi